Menu

HÓA CHẤT GIẢI PHẨU BỆNH HÃNG MERCK/ĐỨC Xem ảnh lớn
HÓA CHẤT GIẢI PHẨU BỆNH HÃNG MERCK/ĐỨC

Model                         : M

Hãng Sản Xuất          : MERCK

Xuất sứ                      : Merck/Đức

giá                      : Liên Hệ

Thông tin sản phẩm
STTMã hàngMÔ TẢNhà
sản xuất
Quy cáchĐơn vị tínhSL
159300MSodium Azide 99% [ 8.22335.0100] *Merck100gCHAI1
262500MSodium Salicylate [1.06601.0250]Merck250gCHAI1
346011MNitrate std sol 1000ppm 500ml   [1.19811.0500]Merck500mlCHAI1
458400MSilver nitrate GR 99.8% [1.01512.0100] >>Merck100gCHAI1
561720MSodium hydroxide PA 99% [1.06498.1000] >>Merck1kgCHAI1
624710MEthanol absolute pa [1.00983.2500]  2,5LMerck2,5LCHAI1
716700MChloroform  PA [1.02445.1000] >>   *Merck1LCHAI1
826910MFurfural  for syn 98% [8.04012.0500] * >>Merck500mlCHAI1
961300MSodium hydrogen sulfite 39% [8.06356.1000]Merck1LCHAI1
1068050MTitriplex III sol 0,1mol/l [ 1.09992.0001]  EDTANa2 0.1MMerckampule/ LTUBE1
1161510MSodium hydroxide 1N [1.09956.0001]Merckống/LTUBE1
1233620MIron std solution 1000ppm [1.19781.0500]Merck500mlCHAI1
1347500MOxalic Acid 0,1N [1.09965.0001]Merckống 0.1NTUBE1
1465100MSulfuric Acid 0,1N  [1.09984.0001] *Merckống/LỐng1
1533500MIodine Solution 0,1N [1.09910.0001] *Merckamp/1LTUBE1
1663750MSodium Thiosulfate 0,1N [1.09950.0001]Merckống/LTUBE1
1730900MHydrochloric Acid  0,1N [ 1.09973.0001] *Merckống/LỐng1
1854700MPotassium thiocyanate 99% [1.05125.0250]Merck250gCHAI1
1946099MNitrite std sol 1000ppm [1.19899.0500]Merck500mlCHAI1
2001400MAcetic acid glacial 100% [1.00063.1000]Merck1LCHAI1
2101300MAcetic acide glacial  [1.00063.2500]Merck2.5LCHAI1
2264500MSulfanilic acid 98% [ 8.22338.0100]Merck100gCHAI1
2309400MBoric acid GR  [1.00165.0500]         99.8%Merck500gCHAI1

< div class="hotline-phone-ring-wrap">
Số điện thoại
0911455379