Menu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sự đồng bộ trong đội ngũ nhân sự của ARTCARE là mấu chốt dẫn đến những thành công của chúng tôi hiện nay. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau trong Công ty luôn được ưu tiên thúc đẩy. Từ đó một không khí làm việc hòa nhã, thân thiện và đoàn kết được thiết lập vững bền. Đây chính là một trong những mấu chốt quan trọng cho chiến lược phát triển của ARTCARE. Chiến lược này được xây dựng để tạo nên một nền tảng nhân sự tràn đầy nhiệt huyết trong hiện tại cũng như trong phát triển tương lai.
ARTCARE tin tưởng rằng một cơ chế trao đổi thông tin thông suốt từ Ban Lãnh Đạo tới nhân viên Công ty sẽ càng làm mạnh mẽ hơn sự gắn kết giữa lãnh đạo và nhân viên. Những chiến lược kinh doanh, kế hoạch hay mục tiêu kinh doanh đều được chia sẻ trong nội bộ thông qua những thông điệp từ Ban Giám Đốc, giúp nhân viên hiểu rõ và thống nhất quan điểm hoạt động của Công ty.
Đối với những thành tựu cho dù là của cá nhân hay bộ phận nào đạt được, những thông điệp chúc mừng từ nội bộ đều góp phần làm tăng niềm tự hào, sự chia sẻ thành công giữa những thành viên, và từ đó cũng khuyến khích những nỗ lực tiếp theo để toàn thể nhân viên hay bộ phận đều hướng tới những thành tích cao hơn nữa.
0911455379